Facebook
СУ Христо Смирненски
Средно училище в град Койнаре
Основно меню

Прием след 7 клас

 

За учебната 2021/2022 г. в СУ”Христо Смирненски” гр. Койнаре

приема ученици в VIIІ клас  

Една паралелка VIII клас с 26 ученици.

 

Профил "Софтуерни и хардуерни науки" с разширено изучаване на английски език

 

Профилиращи предмети:

  • Информатика
  • ИТ

Балообразуване:

  • НВО БЕЛ - 100 т. х 3=300 т.
  • НВО математика - 100 т. х1=100 т.
  • ИТ от свидетелството за основно образование -50 т. х1=50 т.
  • АЕ от свидетелството за основно образование -50 т. х1=50 т.

Общо: 500 точки.

Необходими документи за записване:
 -
заявление (по образец);  
 - акт за раждане (копие)
 - Свидетелство за завършено основно образование (оригинал)

 

ГРАФИК ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ:

 

1. Подаване на документи за участие в приема на ученици                                5-7 юли 2021 вкл.

2. Обявяване на списъците на приетите ученици на първи етап                          до 13 юли 2021 вкл.  

3. Записване на приетите ученици на първи етап и подаване на заявление за

участие във втори етап на класиране                                                                 до 16 юли 2021 вкл.

4. Обявяване на списъците на приетите ученици на втори етап                          до 20 юли 2021 вкл.

5. Записване на приетите ученици на втори етап                                               до 22 юли 2021 вкл.

6. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след 

втори етап на класиране                                                                                   23 юли 2021 г.

7. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране                       26-27 юли 2021 г. вкл.

8. Записане на приетите ученици  на трети етап                                               30 юли 2021 вкл.

9. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след            до 02 август 2021 г.

трети етап на класиране 

10. Попълване на незаетите места след трети етап на класиране                       до 10 септември 2021 г.