Facebook
СУ Христо Смирненски
Средно училище в град Койнаре
Основно меню

Графици

Прикачени документи

Седмично разписание на часовете за първия срок на 2020/2021 година
График за дежурство на учителите в училището през 1-ви срок на 2020/2021 година
График за дежурство на учителите на автобуса през 1-вия срок на 2020/2021 година
График за провеждане на ДЧК за 1-ви срок на 2020/2021 година
График за провеждане на консултации от учителите през 1-ви срок на 2020/2021 година
График за провеждане на класни работи през 1-ви срок на 2020/2021 година
График за провеждане на контролни работи по предмети през 1-ви срок на 2020/2021 година
Седмично разписание на часовете за втория срок на 2020/2021 година
График за дежурство на учителите в училището през 2-ри срок на 2020/2021 година
График за дежурство на учителите на автобуса пре 2-ри учебен срок на 2020/2021 година
График за провеждане на ДЧК за 2-ри срок на 2020/2021 година
График за провеждане на консултации от учителите през 2-ри срок на 2020/2021 година
График за провеждане на класни работи през 2-ри срок на 2020/2021 година
График за провеждане на конторлни работи през 2-ри срок на 2020/2021 година