Facebook
СУ Христо Смирненски
Средно училище в град Койнаре
Основно меню

НВО 4, 7 и 10 клас

ВАЖНО!!!

ДО ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ ОТ 7 клас!!!

Уважаеми седмокласници,

1. Явяването ви на НВО по БЕЛ и Математика е задължително!

2. Полагането на изпит по чужд език е по желание!

Желаещите да се явят на изпит подават заявление по образец за полагане на изпит в посочения срок.
 СРОК:  15.02.2021 г. – 19.02.2021 г.

3. Полагането на изпит за проверка на способностите е само за училищата по изкуствата, спортни и музикални училища. Изпитите са по изобразително изкуство, музика и спорт.

Желаещите да се явят на изпит подават заявление по образец за полагане на изпит в посочения срок.

Забележка: Към заявлението за полагане на изпит за проверка на способностите по физическо възпитание и спорт задължително се прилага копие на застрахователна полица "Злополука" за дните на изпита.

 СРОК:  27.05.2021 г. – 28.05.2021 г.

 

ДО ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ ОТ 10 клас!!!

Уважаеми десетокласници,

1. Явяването ви на НВО по БЕЛ и Математика е задължително!

2. Полагането на изпит по чужд език е по желание!

Желаещите да се явят на изпит подават заявление по образец за полагане на изпит в посочения срок.
 СРОК:  15.02.2021 г. – 19.02.2021 г.

3. Полагането на изпит за оценяване на дигиталните компетентности е по желание!

Желаещите да се явят на изпит подават заявление по образец за полагане на изпит в посочения срок.
 СРОК:  15.02.2021 г. – 19.02.2021 г.

 

Моля, желаещите ученици от 7 и 10 клас да попълнят заявленията в указаните срокове.

Образец на заявленията можете да си изтеглите по-долу на тази страница и да ги попълните. Попълнените заявления може и сканирани да изпращате на имейла sou_koinare@abv.bg.  След подаване заявлениета се въвеждат в информационната система.

Моля спазвайте посочените срокове!

 

Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания


ІV клас
Български език и литература – 27 май 2021 г., начало 10,00 часа
Математика – 28 май 2021 г., начало 10,00 часа


VІІ клас
Български език и литература – 16 юни 2021 г., начало 09,00 часа
Математика – 16 юни 2021 г., начало 09,00 часа
Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2021 г., начало 09,00 часа


Х клас
Български език и литература – 16 юни 2021 г., начало 08,00 часа
Математика – 18 юни 2021 г., начало 08,00 часа
Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2021 г., начало 08,00 часа
Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности – по график
в периода 11 – 15 юни 2021 г. (по желание на всеки ученик)