Facebook
СУ Христо Смирненски
Средно училище в град Койнаре
Основно меню

НВО 4, 7 и 10 клас

 

ВАЖНО!!!

 

ДО ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ ОТ  7 клас!!!

Уважаеми седмокласници,

1. Явяването ви на НВО по БЕЛ и Математика е задължително!

2. Полагането на изпит по чужд език е по желание!

Желаещите да се явят на изпит подават заявление по образец за полагане на изпит в посочения срок.
 СРОК:  01.02.2024 г. – 16.02.2024 г.

3. Полагането на изпит за проверка на способностите!

Желаещите да се явят на изпит подават заявление по образец за полагане на изпит в посочения срок.
 СРОК:  21.05.2024 г. – 31.05.2024 г.

 

ДО ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ ОТ 10 клас!!!

Уважаеми десетокласници,

1. Явяването ви на НВО по БЕЛ и Математика е задължително!

2. Полагането на изпит по чужд език е по желание!

Желаещите да се явят на изпит подават заявление по образец за полагане на изпит в посочения срок.
 СРОК:  01.02.2024 г. – 16.02.2024 г.

3. Полагането на изпит за оценяване на дигиталните компетентности е по желание!

Желаещите да се явят на изпит подават заявление по образец за полагане на изпит в посочения срок.
 СРОК:  01.02.2024 г. – 16.02.2024 г.

 

Моля, желаещите ученици от 7 и 10 клас да попълнят заявленията в указаните срокове.

Образец на заявленията можете да си изтеглите по-долу на тази страница и да ги попълните. Попълнените заявления може и сканирани да изпращате на имейла info-150016@edu.mon.bg.  След подаване заявлениета се въвеждат в информационната система.

Моля спазвайте посочените срокове!

 

Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания


ІV клас
Български език и литература – 27 май 2024 г., начало 10,00 часа
Математика – 28 май 2024 г., начало 10,00 часа


VІІ клас
Български език и литература – 19 юни 2024 г., начало 09,00 часа
Математика – 21 юни 2024 г., начало 09,00 часа
Чужд език (по желание на ученика) – 20 юни 2024 г., начало 09,00 часа


Х клас
Български език и литература – 10 юни 2024 г., начало 08,00 часа
Математика – 12 юни 2024 г., начало 08,00 часа
Чужд език (по желание на ученика) – 11 юни 2024 г.,

  •  Писмена част:

                        - ниво В1 и В1.1 начало 09,00 часа

                        - ниво А2 начало 09,30 часа

                        - ниво А1 начало 10,00 часа

  • Компонент "Говорене" - по график, определен от директора на училището в зависимост от нивото.


Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желани на ученика) 
– 14 юни 2024 г., по график в две сесии - от 09,00 и от 14,30 часа