Facebook
СУ Христо Смирненски
Средно училище в град Койнаре
Основно меню

Ден на народните будители

Първи ноември –
Ден на българската духовност

...Те с нас са винаги, когато са ни нужни в спокойни дни забравя ги човек. Но дремем ли, те пак ни викат: – Спите ли?
Брани, юнак балкански, свойта чест! ....Това са те, народните будители! Пред тях прекланяме се днес!.....

Всеки народ има велики празници, но само българският народ чества Деня на своите будители! Първи ноември е паметен ден от вечния календар на България, сакрална дата, свързана с българското възраждане. Той е част от нашия дух, от нашата съвест; възхвала на пробуждащата се сила в нашите корени.
На този ден всички българи отдаваме почит на създателите и пазителите на българската духовност – от раждането на писменото слово, през Средновековието, през петвековното османско владичество, завършило с над стогодишно национално възраждане и освободителни борби. Почитаме паметта на духовните строители на Следосвобожденска българия.

Честит празник уважаеми колеги!

Даниела Цоньовска
Директор на СУ “ Христо Смирненски”