Facebook
СУ Христо Смирненски
Средно училище в град Койнаре
Основно меню

Свободни места в паралелките на училището

 

СВОБОДНИ МЕСТА В ПАРАЛЕЛКИТЕ 

ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

на СУ "Христо Смирненски" - гр. Койнаре

 

клас брой ученици свободни места
22 0
18 4
13 9
14 8
14 8
15 7
24 2
26 0
25 1
32 0
26 0
10а 26 0
11а 14 12
12а 19 7