Facebook
СУ Христо Смирненски
Средно училище в град Койнаре
Основно меню

Свободни места в паралелките на училището

 

СВОБОДНИ МЕСТА В ПАРАЛЕЛКИТЕ 

ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

на СУ "Христо Смирненски" - гр. Койнаре

 

клас брой ученици свободни места
21 1
20 2
12 10
14 8
14 8
15 7
23 3
24 2
25 1
26 0
24 2
10а 26 0
11а 15 11
12а 19 7