Facebook
СУ Христо Смирненски
Средно училище в град Койнаре
Основно меню

Проект „С усмивка към миналото – с мечти за бъдещето”

Проектът „С усмивка към миналото – с мечти за бъдещето”, договор № БС – 33.14-2-042/29.09.2015г.се осъществява с финансовата подкрепа на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, КП 33.14-2015, приоритет № 2

Период на изпълнение 01 октомври 2015 – 31 юли 2016 год.

 

Изпълняват:

 

Водеща организация: СОУ “Христо Смирненски” град Койнаре

Партньор: Сдружение с нестопанска цел – Дружество “Знание” град Плевен

Обща стойност на проекта: 14276,35 лв.

 

Целеви групи:

 

64 ученика от I до IV клас, от тях 33 представители на ромския етнос, 12 учители, водещи обучение на ученици на възраст от 6 до 12 години, от тях 9 начални учители.

 

Екип за изпълнение на проекта:

 

Ръководител: Даниела Цоньовска – директор на СОУ “Христо Смирненски” град Койнаре

Координатор: Юлия Йорданова – представител на Дружество “Знание” – Плевен

Счетоводител: Диана Ганчева – счетоводител на СОУ “Хр. Смирненски”

 

За контакти:

E-mail: sou_koinare@abv.bg; тел.: 065732423

 

Проектът „С усмивка към миналото – с мечти за бъдещето”, договор № БС – 33.14-2-042/29.09.2015 г. се осъществява с финансовата подкрепа на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, КП 33.14-2015, приоритет № 2