Facebook
СУ Христо Смирненски
Средно училище в град Койнаре
Основно меню

Проект "Успех за теб"

                 

Организиране на дейностите по проект „Успех за теб”, модул 3, 4 и 5, съгласно указание за изпълнение на дейностите, приложение към заповед № РД 09-229 от 30.01.2024 г.

II срок на учебната 2023/2024 г.

 1. По дейност 3: „Допълнителна подкрепа за личностно развитие на ученици със специални образователни потребности, в риск, с хронични заболявания и изявени дарби за трайно приобщаване в училищното образование”
  • По чл.29, ал.1, т.1:
 • Занимания за психо-социална рехабилитация – 1 група, 2 ученици

Ръководител: Детелинка Бенчовска – психолог

 • По чл.29, ал.1, т.8:
 • Ресурсно подпомагане

Ръководител: Татяна Тодорова– индивидуални: 2 групи НЕ/ПЕ; НЕ: 1 група; ПЕ:1 група

 

 • Ресурсно подпомагане

Ръководител: Десислава Съйкова – НЕ: 1 група; ПЕ: 2 групи

Общ брой по Дейност 3. „Допълнителна подкрепа за личностно развитие на ученици със специални образователни потребности, в риск, с хронични заболявания и изявени дарби за трайно приобщаване в училищното образование”

 • Психо-социална рехабилитация – 1 група;
 • Ресурсно подпомагане
 • Индивидуално – 2 ученици;
 • Начален етап – 2 групи по 2 ученици;
 • Прогимназиален етап – 3 групи по 2 ученици.

 

 1. По дейност 4: „ Допълнителни обучения за обща подкрепа за достъп и трайно приобщаване в училищното образование“
  • По Чл.40, ал.1 ,т.1 от Указанията – за ученици от I - IV клас по БЕЛ и математика
 • I – група БЕЛ - I клас- 6 ученици

Ръководител – Нина Георгиева Вановска – старши учител начален етап

 • II – група БЕЛ - II клас – 6 ученици

Ръководител – Галя Стефанова Банковска – старши учител начален етап

 • III – група Математика – III-а клас – 5 ученици

Ръководител – Веселка Генова Веновска – старши учител начален етап

 • IV – група Математика – III-б клас – 6 ученици

Ръководител – Бисерка Цекова Диновска – старши учител начален етап

 • V – група Математика – IV-а клас – 5 ученици

Ръководител – Теменужка Цветкова Костовска – старши учител начален етап

 • VI – група Математика – IV-б клас – 5 ученици

Ръководител – Цветелина Атанасова Борисова – старши учител начален етап

Начален етап – Брой групи:6

                             Брой ученици:33

 • По Чл.40, ал.1 ,т.2 от Указанията – за ученици от V - VII клас по БЕЛ, математика и природни науки
 • I – група БЕЛ – VII клас – 5 ученици

Ръководител – Поля Георгиева Петкова – старши учител БЕЛ

 • II – група Математика – VII клас – 5 ученици

Ръководител – Марияна Вълчинкова Димитрова – старши учител математика

 • III – група Математика – V клас – 5 ученици

Ръководител – Веселка Горанова Трънска – учител по математика

 • IV – група Математика – VI клас 6 ученици

Ръководител – Веселка Горанова Трънска – учител по математика

Прогимназиален етап – Брой групи:4

                             Брой ученици:21

 • По Чл.40, ал.1 ,т.3 от Указанията – за ученици от VIII - X клас по БЕЛ и математика за подготовка за НВО
 • I – група БЕЛ – X клас 6 ученици

Ръководител – Поля Сталинова Нешовска – старши учител БЕЛ

 • II – група БЕЛ – X клас – 5 ученици

Ръководител – Поля Сталинова Нешовска – старши учител БЕЛ

 • III – група Математика – X клас – 5 ученици

Ръководител – Марияна Вълчинкова Димитрова – старши учител Математика

 • IV – група БЕЛ – IX клас 6 ученици

Ръководител – Поля Георгиева Петкова – старши учител БЕЛ

 • V – група Математика – X клас – 6 ученици

Ръководител – Тихомир Иванов Будиславов –учител по Математика

I-гимназиален етап – Брой групи:5

                                 Брой ученици:20

 

 • По Чл.40, ал.1 ,т.4 от Указанията – за ученици от XI и XII клас по БЕЛ за подготовка за ДЗИ
 • I – група БЕЛ - XI клас – 5 ученици

Ръководител – Жана Стоянова Василева – старши учител по БЕЛ

 • II – група БЕЛ - XII клас – 5 ученици

Ръководител – Жана Стоянова Василева – старши учител по БЕЛ

II-гимназиален етап – Брой групи:2

                             Брой ученици:10

 

 1. По дейност 5: „Провеждане на занимания по интереси, междуучилищни дейности, кариерно ориентиране и консултиране за обща подкрепа в училищното образование”
  • По чл.54, т.1. Група за занимания по интереси – клуб „Екология” – 15 ученици
 • Ръководител Веселка Иванова Костовска