Facebook
СУ Христо Смирненски
Средно училище в град Койнаре
Основно меню

Проектът "С грижа към подрастващите"

Проектът „С грижа към подрастващитe" се осъществява с финансовата подкрепа на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/

 Договор БС  33.18-1-016/29.10.2019 г.

Бенефициент:

Средно училище „Христо Смирненски", град Койнаре

Размер на безвъзмездната финансова подкрепа: 14 888,00 лв.,

Период на изпълнение:

01.11.2019 г. – 31.07.2020 г.

Конкурсна процедура 33.18-2019,  Приоритет 1: Реализиране на форми за взаимодействие между децата и учениците от различен етнически произход за утвърждаването на междукултурни ценности и многообразието в образователната среда за изграждане и възпитаване у подрастващите на социокултурен модел на поведение, основан на поведенчески модели за взаимен хуманизъм и толерантност

 

На 20.12.2019 г. учениците от 3 и 4 клас включени в проекта организираха представителна изява послучай Коледа. Това бе съвместна инициатива проведена с участието на ученици, родители и ръководителите на групите. Заедно всички приготвиха вкусни коледни сладки и лакомства, които след това бяха използвани на организираното коледно парти.

Прикачени документи

График на занятията