Facebook
СУ Христо Смирненски
Средно училище в град Койнаре
Основно меню

СУ Христо Смирненски - Училище за пример

 
 
 
 
 
 
 
 
 
След успешно преминаване на интервю с представители на НПО "Заедно в час" екипът на СУ "Христо Смирненски" е сред 24 избраните участници за випуск 2023-2025 на програма "Училища за пример" от 100 кандидата.
Впечатлени от срещата и представянето, преподавателите от училището ни показват висока мотивация, целенасоченост в работата си и желание за постигане на високи резултати с фокус върху учениците. 
 

„Училища за пример“ на „Заедно в час“ е двугодишна програма за професионално развитие на училищни екипи. Фокусът ѝ е върху устойчиво подобряване на лидерските и преподавателски практики, които допринасят за успеха на всички ученици в училището.
Програмата се състои от две неразделни части:

 • Курс за Лидерски екип в училище: надгражда уменията на лидерския екип да допринася за по-задълбоченото учене на всички ученици чрез доказани от практиката и науката подходи;
 • Курс за Педагогически екип, свързан с различни методи на преподаване: надгражда уменията на учителите да прилагат ефективно педагогически практики в една от 4 области, спрямо конкретните нужди на училището.


Участниците в двата курса преминават през:

 • практика – всяко училище в програмата разработва и реализира цялостен проект за подобрение на училището спрямо нуждите си;
 • надграждащи обучения – участниците преминават през серия от присъствени и онлайн обучения, обединяващи дългогодишния ни опит с най-новите изследвания за ученето на възрастните;
 • подкрепа от ментор – всеки училищен екип работи с ментор, който го подкрепя в работата по училищния проект и прилагането на наученото;
 • работа в професионална общност и споделяне на опит – участниците в програмата работят заедно с колеги от други училища с разнообразен профил от цялата страна.


Обученията и подкрепата са безплатни за училищните екипи. Всички обучения са регистрирани в ИРОППКПС и участниците получават съответния брой кредити.

 

 

Програмата “Училища за пример” на фондация „Заедно в час“ 

 

Двугодишната програма, в която участват училища от цялата страна с разнообразен профил и предизвикателства. В рамките на програмата училищата преминават през специализирани педагогически и лидерски обучения на живо и онлайн, запознават се с разнообразни ресурси, инструменти и материали от български класни стаи и световния опит. Всяко училище има възможност да учи чрез преживяване и да прилага наученото, като го адаптира за своя контекст и нужди с подкрепата на ментори – опитни учители, директори и образователни експерти. 

Учителите и директорите намират в програмата смисъл, полза и добавена стойност. Участниците споделят, че програмата подобрява ученето и резултатите на учениците, както и квалификацията на самите училищни екипи.

 1. Какво получаваме от програмата:
  • Цялостен подход за устойчива промяна в училище. 

Това е програма, която съчетава теми като: „Преподаване с ученика в центъра“, „Училището като учеща организация“, „Овластяване на учениците и учителите“, „Вземане на решения въз основа на данни“ и др.

 • Подкрепа от ментор през двете години на програмата.

Индивидуалната подкрепа от професионалисти с богат опит като учители, директори на училища, психолози и обучители. Подкрепата им е съобразена с нуждите, целите и контекста на всяко училище.

 • Практическа насоченост и преживелищно учене.

Без скучна теория и четене от слайдове по време на обученията! Учим чрез споделяне на опит и през практиката. В класната стая и училище ще опитваме новите идеи и методи от обученията, които припознавате като ценни.

 • Новаторски практики и инструменти.

Ще надградим уменията си със съвременни педагогически практики, ресурси и инструменти от българския и международния опит. 

 • Абонамент за Prepodavame.bg

Ползваме безплатен достъп до платените секции на prepodavame.bg за целия екип на училището по време на участието си в на програмата. 

 • Квалификационни кредити

Получаваме осем квалификационни кредита при пълноценно и успешно участие във всички компоненти на програмата. 

 • Общност

С „Училища за пример“ сме част от общност от над 1500 съмишленици (учители, директори и др.), които работят за качествено образование. 

 • Финансиране

Получаваме информация за допълнителни възможности за финансиране на училищни проекти през партньорите на „Заедно в час“.

 • Още възможности

За професионално развитие, участие в събития и обучения, намиране на съмишленици, чрез които по-ефективно и устойчиво да осъществиме целите си.

 1. Какъв е очакваният ефект за училището ни
  • Подобрени академични резултати на учениците

Всяки ученик може да напредва в академичен план, ако средата за учене е подкрепяща и ориентирана към него. А това означава, че учителският екип отчита образователното ниво, спецификите на ученика и контекста, силните страни и интересите на ученика и извежда на преден план развиването на умения и практическата приложимост на наученото.

 • Повишено благополучие на ученици и учители

Училищната среда, която насърчава ученето и развитието на всеки ученик, е позитивна и включваща. Тя подкрепя многообразието, като зачита груповата и индивидуална идентичност на всеки член на училищната общност. В програмата търсим начини как да създадем такава среда, за да повишим благополучието и на учениците, и на учителите.

 • Развита самоинициативност на ученици (и учители)

Самоинициативността е резултат от учене, в което учениците проактивно усвояват знанията и уменията, залегнали в учебната програма. Самоинициативността подобрява когнитивните умения на учениците и влияе позитивно върху мотивацията им, защото им позволява да правят избори в процеса на учене и да поемат отговорност за образованието си.