Facebook
СУ Христо Смирненски
Средно училище в град Койнаре
Основно меню

Училищен плод

 

ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ"

 

ОТДЕЛ "СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПАЗАРНИ МЕХАНИЗМИ" СЕКТОР "ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ"

КАМПАНИЯ ФИНАНСИРАНА ОТ ЕС И ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"

 

Пресни плодове и зеленчуци

схема "Училищен плод" 2015/2016 година

 

 

 

І. Област на приложение.

Плодовете и зеленчуците по схемата "Училищен плод" се предоставят на:

  1. Детски градини:

- деца от ІІІ - та и подготвителна група на държавни, общинските и частни детски градини;

  1. Училищни заведения:

- ученици от подготвителен клас до ІV- ти клас включително, на държавни, общински и частни училища.

 

Схемата се прилага на територията на цялата страна.

При изпълнение на схемата, децата, попадащи в целевата група получават пресни плодове и зеленчуци в периода от 01 ноември - 31 май. 2015/2016 година.

 

ІІ. Размер на финансовата помощ.

 

Размерът на средствата за закупуване на плодове и зеленчуци за 2015/2016 година е в размер на 13 149 024,72 лева, което е 94,94% от общия бюджет на схемата.

 

При тези стойности на общностно и национално финансиране размерът на финансовата помощ на дете за доставка на плодове и зеленчуци за 2015/2016 учебна година по схема "Училищен плод" е 27,29 лв., а стойността на порция за дете - 0,68 лева (без ДДС). ДФ "Земеделие" ще изплаща финансова помощ за извършени до 40 броя доставки. Годишната сума на дете за закупуване на плодове и зеленчуци е различна за всяка година от прилагането на схемата и се определя по методика, утвърдена от Изпълнителния директор на ДФ "Земеделие".

Прикачени документи

Документ 2
Документ 1