Facebook
СУ Христо Смирненски
Средно училище в град Койнаре
Основно меню

Графици и седмично разписание на часовете

Прикачени документи

График на контролните работи за 2-ри срок на учебната 2022/2023 година
График консултации 2-ри срок на учебната 2022/2023 година
График на ДЧК 2-ри срок на учебната 2022/2023 година
График ДЧК - ЦДО 2-ри срок на учебната 2022/2023 година
График на дежурните учители в училището през 2-ри срок на учебната 2022-2023 година
График дежурство на учители на автобуса през 2-ри срок на 2022/2023 година
График класни работи през 2-ри срок на 2022-2023 година
Седмично разписание през 2-ри срок на учебната 2022-2023 година
Седмично разписание на часовете за 1-ви срок на 2022/2023 година
Транспортна схема на автобуса през учебната 2022-2023 година
График дежурство на учители на автобуса през 1-ви срок на учебната 2022-2023 година
График на контролни работи през 1-ви срок на 2022-2023 година
График класни работи през 1-ви срок на 2022-2023 година
График на консултациите за 1-ви срок на 2022-2023 година
График на ДЧК на учители от ЦДО 1-ви срок на 2022-2023 година
График за ДЧК 1-ви срок на 2022-2023 година
График за дежурство на учители в училището през 1-ви срок на 2022-2023 година