Facebook
СУ Христо Смирненски
Средно училище в град Койнаре
Основно меню

Графици

Прикачени документи

График на часовете на ресурсния учител за учебната 2021-2022 година
График на часовете на логопеда за учебната 2021-2022 година
График дежурство на учители на автобуса за 2-ри срок на учебната 2021-2022 година
График за провеждане на спортни дейности през 2-ри срок на учебната 2021-2022 година
График на дежурните учители в училището през 2-ри срок на учебната 2021-2022 година
График на провеждане на ДЧК за 2-ри срок на учебната 2021-2022 година
График на консултации през 2-ри срок на учебната 2021-2022 година
График на контролни работи през 2-ри срок на учебната 2021-2022 година
График на класни работи през 2-ри срок на учебната 2021-2022 година
Седмично разписание през 2-ри срок на учебната 2021-2022 година
График за консултации в начален етап за учебната 2021/2022 година
Седмично разписание на часовете за 1-ви срок на 2021/2022 година
Транспортна схема на автобуса през учебната 2021-2022 година
График на консултации през 1-ви срок на учебната 2021-2022 година
График на клонтролни работи през 1-ви срок на учебната 2021-2022 година
График на класни работи през 1-ви срок на учебната 2021-2022 година
График дежурство на учители на автобуса през 1-ви срок на учебната 2021-2022 година
График за провеждане на ДЧК за 1-ви срок на 2021/2022 година
График за дежурство на учителите в училището през 1-ви срок на 2021/2022 година