Facebook
СУ Христо Смирненски
Средно училище в град Койнаре
Основно меню

Прием за учебната 2021/2022 година

 

За учебната 2024/2025 година СУ "Христо Смирненски" - гр. Койнаре

ПРИЕМА:

I. Ученици в І клас 

Две паралелки с общ брой ученици - 44

 

II. Ученици в V клас 

Една паралелка с общ брой ученици - 26

 

 III. Ученици в осми клас

Една паралелка с 26 ученици

 

Учениците ще се обучават в профил "Софтуерни и хардуерни науки" без интензивно и без разширено изучаване на чужд език

 5 годишен курс на обучение, дневна форма.

Профилиращи предмети: Информатика и Информационни технологии

Начин на балообразуване:

НВО БЕЛ                                                                                           - 100 т. х 3 = 300 т.

НВО Математика                                                                            - 100 т. х 1 = 100 т.

Оценка от сводетелството по ИТ                                                -   50 т. х 1 =    50 т.

Оценка от свидетелството по География и  икономика       -   50 т. х 1 =   50 т.

                                                                                                                    Общо: 500 т.

 

СУ "Христо Смирненски" гр. Койнаре е общинско училище, което осигурява качествено обучение на учениците от І до ХІІ клас. То разполага с:

  • Уютни класни стаи;
  • Висококвалифицирани преподаватели;
  • Модерни компютърни кабинети с Интернет;
  • Wi-fi мрежа в цялата сграда;
  • Нов кабинет по химия и биология;
  • Открита спортна площадка;
  • Училищен стол с топла храна за ученици, които се обучават в целодневна организация на учебния ден;
  • Безплатен транспорт с училищен автобус;
  • Възможност за участие в клубове по интереси и спортни клубове.

  

 

Прикачени документи

Заповед прием 2024/2025 година