Facebook
СУ Христо Смирненски
Средно училище в град Койнаре
Основно меню

Учителски екип

Ръководство:

 

Директор:  Даниела Иванова Цоньoвска - Завършва ШУ, Математика и ИТ. Има 1 - во ПКС

Зам.директор по учебна дейност:  Мая Атанасова Бенова - Завършва ЮЗУ Благоевград, специалност  География. 

Зам.директор по учебна дейност: Светла Георгиева Макавеева - Завършва СУ "Климент Охридски" София, специалност НУП и ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" Велико Търново, специалност ПУП

 

Главен учител - начален етап:

Начални учители:

Учители в начален етап – ЦДО:

Учители прогимназиален и гимназиален етап:

Учители в прогимназиален етап - ЦДО:

  • Поля Георгиева Петкова - старши учител по БЕЛ
  • Аза Борисовна Козовска - старши учител по математика и физика
  • Димитър Спиров Спиров - учител по химия и физика
  • Йордан Маринов Бозушки - учител 

Учител - СОП:

  • Татяна Митева Тодорова - учител по специална педагогика