Facebook
СУ Христо Смирненски
Средно училище в град Койнаре
Основно меню

Обществен съвет

Поименен състав на обществения съвет към СУ "Христо Смирненски" гр. Койнаре както следва:

 

Основни членове:

  • Наталия Николова Цветкова - представител на община Червен бряг
  • Валентин Ангелов Въчински - представител на родителите
  • Таня Петрославова Гаджинска - представител на родителите
  • Красимир Огнемиров Генков - представител на родителите
  • Цветелина Пешева Горанова - представител на родителите

Резервни членове:

  • Веселин Костов - резервен член на община Червен бряг
  • Галя Веселинова Петкова- резервен член на родителите
  • Добринка Мартинова Генкова - резервен член на родителите