Facebook
СУ Христо Смирненски
Средно училище в град Койнаре
Основно меню

Обществен съвет

Поименен състав на обществения съвет към СУ "Христо Смирненски" гр. Койнаре както следва:

 

Основни членове:

  • Наталия Николова Цветкова - представител на община Червен бряг
  • Ивелина Бориславова Късовска - председател, представител на родителите
  • Арсени Развигоров Асенов - представител на родителите
  • Ралица Асенова Атанасова - представител на родителите
  • Тошка Валентинова Венова - представител на родителите

Резервни членове:

  • Десислава Белчева - резервен член на община Червен бряг
  • Валентина Петрова Тесовска- резервен член на родителите
  • полина Бориславова Хинкова - резервен член на родителите