Facebook
СУ Христо Смирненски
Средно училище в град Койнаре
Основно меню

Прием след 7 клас

 

За учебната 2023/2024 г. в СУ”Христо Смирненски” гр. Койнаре

приема ученици в VIIІ клас  

Една паралелка VIII клас с 26 ученици.

 

Профил "Софтуерни и хардуерни науки" с разширено изучаване на английски език

 

Профилиращи предмети:

  • Информатика
  • ИТ

Балообразуване:

  • НВО БЕЛ - 100 т. х 3=300 т.
  • НВО математика - 100 т. х1=100 т.
  • ИТ от свидетелството за основно образование -50 т. х1=50 т.
  • ЧЕ от свидетелството за основно образование -50 т. х1=50 т.

Общо: 500 точки.

Необходими документи за записване:
 -
заявление (по образец);  
 - акт за раждане (копие)
 - Свидетелство за завършено основно образование (оригинал)

 

ГРАФИК ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ:

 

1. Подаване на заявления за насочване към комисията по чл. 95, ал.  3 от Наредба №10     03-21 май 2023 г.

2. Записване на учениците, насочени от комисиятапо чл. 95, ал.  3 от Наредба №10             до 04 юли 2023 г.

3. Подаване на документи за участие в приема на ученици                                                       5-7 юли 2023 г.

4. Обявяване на списъците на приетите ученици на първи етап                                                до 12 юли 2023 г.  

5. Записване на приетите ученици на първи етап и подаване на заявление за

участие във втори етап на класиране                                                                                            13-17 юли 2023 г.

6. Обявяване на списъците на приетите ученици на втори етап                                                 до 19 юли 2023 г.

7. Записване на приетите ученици на втори етап                                                                         20-24 юли 2023 г.

8. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след 

втори етап на класиране                                                                                                                  25 юли 2023 г.

9. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране                                                26-27 юли 2023 г. 

10. Обявяване на списъците на приетите ученици на трети етап                                                до 30 юли 2023 г.

11. Записване на  приетите ученици на трети етап                                                                        01-02 август 2023 г.

12. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след                                до 04 август 2023 г.

трети етап на класиране 

13. Подаване на документи за участие в четвърти етап на класиране                                        7-8 август 2023 г. 

14.  Записване на  приетите ученици на четвърти етап                                                                 11-14 август 2023 г.

15. Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиране                                       до 16 август 2023 г.

16. подаване на заявление до директора на училището за попълване на незаетите места след четвърти етап на класиране                                                                                                                                                                                           до 10 септември 2023 г.