Facebook
СУ Христо Смирненски
Средно училище в град Койнаре
Основно меню

Прием след 7 клас

 

За учебната 2023/2024 г. в СУ”Христо Смирненски” гр. Койнаре

приема ученици в VIIІ клас  

Една паралелка VIII клас с 26 ученици.

 

Профил "Софтуерни и хардуерни науки" без интензивно и без разширено изучаване на чужд език

 

Профилиращи предмети:

  • Информатика
  • ИТ

Балообразуване:

  • НВО БЕЛ - 100 т. х 3=300 т.
  • НВО математика - 100 т. х1=100 т.
  • ИТ от свидетелството за основно образование -50 т. х1=50 т.
  • География и икономика от свидетелството за основно образование -50 т. х1=50 т.

Общо: 500 точки.

Необходими документи за записване:
 -
заявление (по образец);  
 - акт за раждане (копие)
 - Свидетелство за завършено основно образование (оригинал)

 

ГРАФИК ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ:

 

1. Подаване на заявления за насочване към комисията по чл. 95, ал.  3 от Наредба №10     03-21 май 2024 г.

2. Записване на учениците, насочени от комисиятапо чл. 95, ал.  3 от Наредба №10             до 04 юли 2024 г.

3. Подаване на документи за участие в приема на ученици                                                       8-10 юли 2024 г.

4. Обявяване на първи етап на класиране                                                                                    до 12 юли 2024 г.  

5. Записване на класираните ученици в училищата или подаване на заявление за

участие във втори етап на класиране                                                                                           15-17 юли 2024 г.

6. Обявяване на резултатите от втори етап на класиране                                                          до 19 юли 2024 г.

7. Записване на класираните ученици на втори етап                                                                  22-24 юли 2024 г.

8. Обявяване на свободните места за трети етап на класиране                                                25 юли 2024 г.

9. Подаване на заявление за участие в трети етап на класиране                                              26 и 29 юли 2024 г. 

10. Обявяване на резултатите  от трети етап на  класиране                                                      до 30 юли 2024 г.

11. Записване на  класираните ученици на трети етап                                                                31 юли и 01 август 2024 г.

12.  Обявяване на свободните места за четвърти етап на класиране                                        до 02 август 2024 г.

13. Подаване на заявление за участие в четвърти етап на класиране                                      5 и 6 август 2024 г. 

14.  Обявяване на резултатите от четвърти етап на класиране                                                  до 7 август 2024 г.

15. Записване на  класираните ученици на четвърти етап                                                          8-9 август 2024 г.

16. Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиране                                     до 12 август 2024 г.

17. Подаване на заявление до директора на училището за попълване на незаетите места след четвърти етап на класиране                                                                                                                                                                                      до 11 септември 2024 г.