Facebook
СУ Христо Смирненски
Средно училище в град Койнаре
Основно меню

Прием след 7 клас

 

За учебната 2022/2023 г. в СУ”Христо Смирненски” гр. Койнаре

приема ученици в VIIІ клас  

Една паралелка VIII клас с 26 ученици.

 

Профил "Софтуерни и хардуерни науки" с разширено изучаване на английски език

 

Профилиращи предмети:

  • Информатика
  • ИТ

Балообразуване:

  • НВО БЕЛ - 100 т. х 3=300 т.
  • НВО математика - 100 т. х1=100 т.
  • ИТ от свидетелството за основно образование -50 т. х1=50 т.
  • ЧЕ от свидетелството за основно образование -50 т. х1=50 т.

Общо: 500 точки.

Необходими документи за записване:
 -
заявление (по образец);  
 - акт за раждане (копие)
 - Свидетелство за завършено основно образование (оригинал)

 

ГРАФИК ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ:

 

1. Подаване на документи за участие в приема на ученици                                5-7 юли 2022 вкл.

2. Обявяване на списъците на приетите ученици на първи етап                         до 12 юли 2022 вкл.  

3. Записване на приетите ученици на първи етап и подаване на заявление за

участие във втори етап на класиране                                                                    13-16 юли 2022 вкл.

4. Обявяване на списъците на приетите ученици на втори етап                          до 20 юли 2022 вкл.

5. Записване на приетите ученици на втори етап                                                  21-22 юли 2022 вкл.

6. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след 

втори етап на класиране                                                                                           25 юли 2022 г.

7. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране                         26-27 юли 2022 г. вкл.

8. Обявяване на списъците на приетите ученици на трети етап                            29 юли 2022 вкл.

9. Записване на  приетите ученици на трети етап                                                   01-02 август 2022 вкл.

10. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след          до 03 август 2022 г.

трети етап на класиране 

11. Попълване на незаетите места след трети етап на класиране                        до 10 септември 2022 г.